Μεταφράσεις

Αγγλικά

 • The multiple shadow of Homer. Contemporary Greek Poets Vis-à-vis the World (1945-2000)Hellenic Federation of Publishers and Booksellers, Athens 2001 (cd-rom)
 • Greek Writers Today. An Anthology. Vol. IEdited and with foreword by David Connolly, Hellenic Authors Society, Athens 2003
 • The ancient country of poems. Modern Greek poets on ancient Greece. Edited by Elias Gris, Metaichmio, Athens 2003
 • Translated by Yannis Goumas. Edited by Vassilis Dimitrakos, «Μπιλιέτο», τεύχ. 7-8, Ιούλιος 2005-Ιούνιος 2006
 • 101 Greek Poets. Selected and translated by Yannis Goumas, Odos Panos Publications 2013

Γαλλικά

Γερμανικά

 • Fern von der dicht besiedelten Sprache. Griechische Lyrik der Gegenwart, Bd. 2. 
  Herausgegeben von Dadi Sideri-Speck, Romiosini–Zweisprachig, Köln 2006

Ισπανικά

 • Alicia Villar Lecumberri, Literatura Griega Contemporanea, SIAL Ediciones, Madrid, 2009

Περσικά

 • Panjereh-ye rowshan. Shere emrouze younan, Nashre elmi farhangi, Tehran 2008 
  (Επιλογή και μετάφραση στα Περσικά: Fereydoun Faryad)

 


© 2015-17 Στάθης Κουτσούνης | fb icon